Aanmelden


Aanmelden 4-jarigen

Gaat uw kind voor het eerst naar school en wilt u hem of haar op OBS De Oversteek aanmelden? Dan zit u hier goed. Zo niet, dan verwijzen wij u graag naar Aanmelden overige kinderen.

Centrale aanmelding
Per 1 april 2009 heeft de gemeente Nijmegen in samenwerking met de Nijmeegse schoolbesturen besloten tot een centrale aanmelding. Dit betekent dat u uw kind eerst moet aanmelden bij de gemeente Nijmegen vóór u hem of haar bij ons kunt aanmelden. U geeft uw kind op via de site www.schoolwijzernijmegen.nl.
Meer informatie over de centrale aanmelding vindt ook op deze website.

Is uw kind geboren tussen 01-06-2016 en 31-05-2017 dan dient u hem of haar voor 1 maart 2020 aan te melden om meegenomen te kunnen worden in de maartmatching voor de start van komend schooljaar.

Aanmelding op OBS De Oversteek
Naast de aanmelding bij Schoolwijzer Nijmegen, moet u uw kind ook aanmelden op school. Wij verzoeken u daarom het aanmeldingsformulier van onze school in te vullen en bij ons in te leveren.
Op het aanmeldingsformulier staat alle informatie die wij als school van u en uw kind moeten weten. Daarom vragen wij u alle velden in te vullen. Ook moet er een kopie van het BSN van uw kind bij. U kunt een kopie maken van één van de volgende documenten:

 • Het document Kennisgeving burgerservicenummer dat door de Belastingdienst aan de ouder/verzorger van het kind verstrekt is of
 • Een paspoort van het kind of
 • Eigen identiteitskaart van het kind of
 • Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie

Let op: 

 • De zorgpas mag hier niet meer voor gebruikt worden, het is niet een door de overheid uitgegeven document.
 • Een kopie van het ouderpaspoort met bijgeschreven kinderen kunnen wij niet accepteren. Hier staat het BSN van de kinderen niet bij.

 

Wij schrijven uw kind pas in nadat wij een plaatsingsbevestiging van Schoolwijzer Nijmegen en een volledig ingevulde aanmeldingsformulier van De Oversteek met BSN hebben ontvangen. Nadat u uw kind bij ons hebt aangemeld krijgt u een brief met de bevestiging van aanmelding op onze school.
Graag verzoeken wij u uw kind minimaal een jaar voor zijn of haar vierde verjaardag bij ons aan te melden. Zo hebben wij een redelijk overzicht waar wij onze planning op kunnen maken.

Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.

Procedure na aanmelding
Ongeveer 6 weken voordat uw kind naar school gaat, stuurt de leerkracht van uw kind een welkomstpakketje naar u op. Ook neemt hij of zij telefonisch contact met u op. Met hem of haar spreekt u dan 3 wendagdelen af. Op deze momenten komt uw kind wennen in de klas. Als uw kind naar school gaat, krijgt u van de leerkracht een intakeformulier dat u in moet vullen. Na een week of 4 heeft u dan een gesprek met de leerkracht. In dit gesprek kunt u ook al uw vragen kwijt.

De periode tussen 1 december en 1 januari is altijd heel druk, voor de kinderen en de leerkrachten. Daarom starten de kinderen die in december 4 jaar worden na de kerstvakantie. Kinderen die na 1 juni 4 jaar worden gaan na de zomervakantie voor het eerst naar school.

Plaatsingsbeleid
In principe worden broertjes en zusjes niet bij elkaar in de groep geplaatst. Wel proberen wij broertjes en zusjes in de onderbouw zoveel mogelijk op dezelfde locatie te plaatsten. Helaas lukt dit niet altijd. Verder proberen wij een zo evenwichtig mogelijk verdeling te maken tussen oudste en jongste kleuters, jongens en meisjes en kinderen die meer zorg en aandacht nodig hebben.

 

Aanmelden overige kinderen

Gaat uw kind al naar school en wilt u hem of haar op OBS De Oversteek aanmelden? Dan zit u hier goed. Zo niet, dan verwijzen wij u graag naar Aanmelden 4-jarigen.

Centrale aanmelding
Per 1 april 2009 heeft de gemeente Nijmegen in samenwerking met de Nijmeegse schoolbesturen besloten tot een centrale aanmelding. Dit betekent dat u uw kind eerst moet aanmelden bij de gemeente Nijmegen vóór u hem of haar bij ons kunt aanmelden. U geeft uw kind op via de site www.schoolwijzernijmegen.nl.
Meer informatie over de centrale aanmelding vindt ook op deze website.

Aanmelding op OBS De Oversteek
Naast de aanmelding bij Schoolwijzer Nijmegen, moet u uw kind ook aanmelden op school. Wij verzoeken u daarom het aanmeldingsformulier van onze school in te vullen en bij ons in te leveren.
Op het aanmeldingsformulier staat alle informatie die wij als school van u en uw kind moeten weten. Daarom vragen wij u alle velden in te vullen. Ook moet er een kopie van het BSN van uw kind bij. U kunt een kopie maken van één van de volgende documenten: 

 • Het document Kennisgeving burgerservicenummer dat door de Belastingdienst aan de ouder/verzorger van het kind verstrekt is of
 • Een paspoort van het kind of
 • Eigen identiteitskaart van het kind of
 • Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie

Let op: 

 • De zorgpas mag hier niet meer voor gebruikt worden, het is niet een door de overheid uitgegeven document.
 • Een kopie van het ouderpaspoort met bijgeschreven kinderen kunnen wij niet accepteren. Hier staat het BSN van de kinderen niet bij. 

 

Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.

Procedure na aanmelding
Nadat u uw kind bij ons hebt aangemeld, neemt de zorgcoördinator contact op met de school waar uw kind dan op zit. Wij doen dit om een zo goed mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Hierna plaatsen de zorgcoördinator en de bouwcoördinator uw kind in zijn of haar toekomstige klas. Als uw kind geplaatst is, ontvangt u een brief met de bevestiging van inschrijving. De leerkracht van uw kind neemt vervolgens contact met u. Met hem of haar kunt u dan een afspraak maken om te komen kijken.
Wij schrijven uw kind pas in nadat wij een plaatsingsbevestiging van Schoolwijzer Nijmegen en een volledig ingevulde aanmeldingsformulier van De Oversteek met BSN hebben ontvangen.

Plaatsingsbeleid
In principe worden broertjes en zusjes niet bij elkaar in de groep geplaatst. Wel proberen wij broertjes en zusjes zoveel mogelijk op dezelfde locatie te plaatsten. Helaas lukt dit niet altijd.
Verder proberen wij in de verschillende parallelgroepen een zo evenwichtig mogelijk verdeling te maken tussen jongens en meisjes en kinderen die meer zorg en aandacht nodig hebben.