Leerlingenraad

De mening van onze leerlingen doet er toe!

Onze wil graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen. Daarom is de leerlingenraad opgericht.

Wie zitten er in de leerlingenraad?
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Zij organiseren hun eigen vergadering. Er is een voorzitter, notulist en tijdbewaker. Vanuit de directie is de adjunct-directeur altijd aanwezig. De leerlingenraad komt 6x per jaar bij elkaar.

Kwaliteiten van kinderen uit de leerlingenraad
- Staan open voor de mening van een ander en hebben een eigen mening.
- Kunnen goed en serieus luisteren naar een ander.
- Komen op voor de belangen van anderen en zichzelf.
- Vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school.
- Voelen zich verantwoordelijk voor een fijne sfeer op onze school.
- Zijn creatief en hebben goede ideeën.

Wat doet de leerlingenraad?
De kinderen uit de leerlingenraad voorzien de leerkrachten en het School Managementteam (SMT) van advies m.b.t. onderwijskundige en praktische zaken en zaken die te maken hebben met de Vreedzame School. De leerlingenraad praat mee over zaken als de aankleding van de speelplaats en de school, omgaan met pestgedrag, speelplaatsregels, verzorgen van buiten speelspelletjes en mediatorenbeleid.
Ook al klinkt het misschien ongelofelijk saai, de voornaamste activiteit van de leerlingenraad is vergaderen. Bespreken wat wel en niet goed verloopt. Eigen initiatieven worden besproken, uitgewerkt en voorgelegd aan het SMT.
De leerlingenraad is de vertegenwoordiging van de leerlingen in het schoolmanagement. Hierbij proberen wij zo goed mogelijk tegemoet te komen aan datgene dat de leerlingen willen.

vreedzame_school.png