Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke inspraakorgaan van leerkrachten en ouders. De MR volgt het beleid van het schoolbestuur en heeft daarbij een adviesrecht en of een instemmingsrecht, afhankelijk van de aard van de zaak. Meer informatie over de wet medezeggenschap op scholen is te vinden op www.infowms.nl.

 

Samenstelling

De MR van de Oversteek bestaat uit 5 leerkrachten en 5 ouders. MR-leden hebben in principe zitting voor twee jaar. De huidige samenstelling van de MR is:

Oudergeleding:
Martijn van Braak
Sandra Huijnen
Sharon de Groot
Hanneke Knoop
Daniëlle Dobbe-Kalkman

Teamgeleding:
Mandy Christ, leerkracht van groep 5B.
Iris van Eeuwijk, leerkracht groep 3B.
Hanneke van Houwelingen, leerkracht groep 5D.
Sanne de Bont, leerkracht groep 7C.
Geerke Burgers, leerkracht groep 4D.

Taken:
Voorzitter: Mandy Crist
Penningmeester: Sandra Huijnen

 

Vragen

Vragen aan de Medezeggenschapsraad kunt u per mail stellen aan mr@oversteek.nl

 

Vergaderingen

De MR vergaderingen zijn openbaar en worden maandelijks gehouden in de koffiekamer van de Klif. De vergaderdata voor het komende schooljaar worden hier binnenkort geplaatst.

 

Agenda/notulen

De agenda/notulen van de vergaderingen van de MR kunt u lezen door op een van de onderstaande bestanden te klikken.

Schooljaar 2017-2018

 

Schooljaar 2016-2017