Schoolmaatschappelijk werk

Mijn naam is Stephanie Ebbers en ik ben werkzaam bij Sterker Sociaal Werk (voorheen NIM Maatschappelijk Werk).  Ik ben vanaf januari 2019 als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan jullie school. Daarnaast ben ik ook de schoolmaatschappelijk werker op de andere basisscholen in Nijmegen Noord en Lent.

Samen met Marjon van Klaveren van de GGD draai ik op woensdagochtend van 8:30 tot 9:00 uur een inloopspreekuur in het wijkcaf√© van de Klif. Als u een opvoed- of opgroeivraag heeft, dan bent u van harte welkom om bij ons langs te komen. 

U kunt bij mij terecht met vragen: 

  • Rondom de opvoeding: bijvoorbeeld een kind dat moeilijk kan luisteren of problemen heeft met eten of slapen.
  • Rondom de thuissituatie: bijvoorbeeld echtscheiding, ziekte, of overlijden van een dierbaar iemand, mishandeling.
  • Vanuit het kind zelf: bijvoorbeeld moeite met sociale contacten, faalangst, depressie.
  • Rondom de schoolsituatie: bijvoorbeeld in de communicatie met medeleerlingen of de leerkracht, pesten of gepest worden.

Mijn werkwijze:
Over het algemeen heb ik gesprekken met de ouder(s)/ verzorger(s). De mogelijkheid bestaat ook dat ik gesprekken met het kind voer. Dit kan handig zijn om het kind beter te leren kennen en te beoordelen hoe het kind zelf met de situatie omgaat. Ik vraag altijd eerst toestemming aan de ouder(s)/ verzorger(s). De Intern Begeleider en/of de leerkracht van uw kind is op de hoogte van de aanmelding en in overleg met ouder(s)/ verzorger(s) en het kind vindt er altijd een terugkoppeling plaats.

Aanmelden:
Als u of uw kind een vraag heeft, geeft u dat dan door aan de leerkracht of aan de Intern Begeleider. Ik neem dan contact met u op om een afspraak te maken.

U kunt natuurlijk zelf ook contact met mij opnemen via mijn mobiele nummer
06-34000399 of mailadres s.ebbers@sterker.nl

Stephanie Ebbers

Stephanie Ebbers      
Schoolmaatschappelijk werker
Sterker Sociaal werk
www.sterker.nl