Verlof aanvragen

Verlof kunt u alleen aanvragen middels het formulier 'Aanvraag tijdelijke vrijstelling tot en met tien dagen'. U kunt dit formulier hier downloaden of het op school opvragen, bij de directie of de administratie. Hier levert u het formulier ook weer in.

Regels voor verlof aanvragen
Volgens de wet Leerplicht moet uw kind alle schooldagen naar school en is hij of zij alleen in de vakanties vrij. In speciale gevallen kunt u buiten de schoolvakanties verlof krijgen voor uw kind. Dit heet verlof wegens gewichtige omstandigheden. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt. U kunt maximaal 10 schooldagen per schooljaar verlof aanvragen via school. Wilt u langer verlof, dan moet u een verzoek indienen bij de leerplichtambtenaar.

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag. Hij of zij mag al naar school vanaf de vierde verjaardag. Als uw kind met 4 jaar naar school gaat, conformeert u zich aan de regels van de school. U dient er dan voor te zorgen dat uw kind alle dagen naar schoolgaat. U maakt uw kind hiermee als het ware op vrijwillige basis leerplichtig. Wilt u verlof, dan moet u dat ook officieel aanvragen.

Nadat u een verzoek tot verlof heeft ingediend, krijgt u via uw kind een briefje mee waarop staat of het verlof is toegekend. Als het verlof is toegekend, staat op dit briefje ook de periode van het verlof vermeld.

Let op: uw kind is alleen geoorloofd afwezig als het ziek is gemeld of als het verlof heeft. Wanneer dit niet het geval is, is uw kind ongeoorloofd afwezig. Wij moeten hier dan melding van doen bij de afdeling Leerplicht van de Gemeente Nijmegen.

Luxe verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.