Ziekmeldingen

Is uw kind ziek of moet hij of zij naar de dokter, tandarts of een andere specialist? Dan moet u hem of haar ziekmelden via Social Schools.

Denkt u eraan uw kind ook ziek te melden bij de T.S.O. en de B.S.O.?

Let op: uw kind is alleen geoorloofd afwezig als het ziek is gemeld of als het verlof heeft. Wanneer dit niet het geval is, is uw kind ongeoorloofd afwezig. Wij moeten hier dan melding van doen bij de afdeling Leerplicht van de Gemeente Nijmegen.